Podział Działki

Podział nieruchomości ma na celu wydzielenie jednej lub więcej działek. Rozróżniamy dwa rodzaje geodezyjnych podziałów – podział rolny lub z projektem podziału. Podział działki jest to przedsięwzięcie prawno-geodezyjne wymagające od geodety odpowiednich uprawnień oraz doświadczenia. Efektem podziału geodezyjnego są nowopowstałe działki wraz z wyciągiem głównym z wykazu zmian gruntowych.

 

Cennik:

Podział rolny:
Pierwsza wydzielona działka – 1500 zł
każda następna działka – 500 zł

 

Z projektem podziału:
Pierwsza wydzielona działka – 1800 zł
każda następna działka – 600 zł