Rozgraniczenie

Rozgraniczenie działki ma na celu określenie stanu prawnego linii granicznych i punktów granicznych. Jest to postępowanie geodezyjno – prawne mające na celu rozstrzygnięcie wszystkich niejasności i spraw spornych związanych z prawnym przebiegiem granic nieruchomości.

Cena – 1200 zł