Wytyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

Wytyczenie polega na wyznaczeniu w terenie trasy przebiegu sieci i jej punktów charakterystycznych. Wykonuje się je zgodnie z projektem dostarczonym przez wykonawcę. Punkty markuje się przy użyciu drewnianych palików, prętów żelaznych lub znaków wykonanych farbą.

Inwentaryzacja powykonawcza jest to pomiar sieci po jej wykonaniu. Geodezyjny pomiar inwentaryzacyjny powinien być wykonany przed zasypaniem przewodów i rur podlegających inwentaryzacji. Gdy jednak nie jest to możliwe wykorzystujemy sprzęt pozwalający namierzyć trasę przewodów podziemnych oraz określić ich głębokość posadowienia.

 

Cennik:

Wytyczenie i inwentaryzacja:

Pierwsze 100 m sieci – 350 zł
Każde następne 100 m – 250 zł
Przyłącze w sieci – 140 zł
Przyłącze bez sieci – 400 zł
Wersja numeryczna mapy – 100 zł