Wytyczenie budynku

wytyczenie1

Wytyczenie budynku jest to określenie w terenie położenia budynku zgodnie z planem zagospodarowania terenu i pozwoleniem na budowę.

Wytyczeniu podlegają osie lub ściany zewnętrzne (w zależności od życzenia wykonawcy) Dodatkowo, gdy istnieje taka potrzeba określa się w terenie jeden lub więcej reperów roboczych.

Do wytyczenia budynku niezbędne jest drewno – na każdą oś 2 deski i 4 zaostrzone pale o długości ok. 1,30 m. Możemy dostarczyć je na teren zlecenia bezpośrednio z tartaku.

Cena 150 zł od osi lub ławy, dodatkowo, gdy wykonawca potrzebuje 50 zł – reper roboczy.