Uprawnienia geodezyjne

W skład zespołu wchodzą geodeci posiadający uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2.

Uprawnienia geodezyjne zakres I. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjnie i inwentaryzacyjne.

Posiadając ten zakres uprawnień możemy wykonywać min. wytyczenie i inwentaryzację budynków, wytyczenie i inwentaryzacje sieci i przyłączy uzbrojenia terenu, mapy do celów projektowych, wytyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych

Uprawnienia geodezyjne zakres II. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Dzięki tym uprawnieniom możemy wykonywać min. podział nieruchomości/działki, rozgraniczenie nieruchomości/działki, wznowienie punktów granicznych oraz przygotowywanie dokumentacji do celów prawnych.