Uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych

Wszyscy pracownicy przeszli szkolenie z zakresu informacji niejawnych i uzyskali upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Posiadamy również poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Dzięki posiadanym poświadczeniom możemy wykonywać zlecenia na terenach zamkniętych na których niezbędne są takie uprawnienia. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu w pracy z dokumentami niejawnymi zapewniamy należytą obsługę geodezyjną terenów zamkniętych.