Zadzwoń:
Napisz:  
Facebook: 
Instagram: 

Sieci uzbrojenia terenu
w przeciągu 24h od dostarczenia projektu!

Sieci uzbrojenia terenu

szybko, precyzyjnie, tanio... kompleksowo
Twój wymarzony dom musi być zaopatrzony w podstawowe media, niezbędne do funkcjonowania – wodę, gaz, prąd. 
Zanim zostaną one fizycznie połączone z Twoimi „czterema ścianami”, musi powstać projekt tych prac – czyli wytyczenie uzbrojenia sieci. Wytyczenie polega na wyznaczeniu w terenie trasy przebiegu sieci i jej punktów charakterystycznych. Wykonuje się je zgodnie z projektem dostarczonym przez wykonawcę. Punkty markuje się przy użyciu drewnianych palików, prętów żelaznych lub znaków wykonanych farbą. Następnym etapem jest inwentaryzacja powykonawcza , czyli pomiar sieci po jej wykonaniu. Geodezyjny pomiar inwentaryzacyjny powinien być wykonany przed zasypaniem przewodów i rur podlegających inwentaryzacji. Jeżeli nie jest to możliwe- wykorzystujemy sprzęt pozwalający namierzyć trasę przewodów podziemnych oraz określić ich głębokość posadowienia.
Cena:
1. Wytyczenie i inwentaryzacja:
     a) Pierwsze 100 m sieci – od 500 zł
     b) Każde następne 100 m – od 250 zł
2. Przyłącze w sieci – od 180 zł
3. Przyłącze bez sieci – od 650 zł
4. Wersja numeryczna mapy – 100 zł
Uprawnienia geodezyjne- zakres 1 i 2
Posiadając ten zakres uprawnień możemy wykonywać m. in. wytyczenie i inwentaryzację budynków, wytyczenie i inwentaryzacje sieci i przyłączy uzbrojenia terenu, mapy do celów projektowych, wytyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych...
więcej >
Uprawnienie do dostępu do nformacji niejawnych
Wszyscy pracownicy przeszli szkolenie z zakresu informacji niejawnych i uzyskali upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz „poufne”...
więcej >
Geosonar
ul. Wrzosowa 7
87-100 Toruń
Geodeta 
mgr inż. Tomasz Sawko
sawko.tomasz@gmail.com
tel:  534-803-534

mgr inż. Szymon Seklecki
tel: 721-840-740
Wytyczenie budynku
Sieci uzbrojenia terenu
Podział działki
Wznowienie punktów granicznych
Rozgraniczenie
Mapa do celów projektowych
Copyright © 2020 - 2024 Usługi geodezyjne Geosonar. Wszelkie prawa zastrzeżone